Archiwum: pawel

SZANSA DLA MŁODYCH W KONKURSIE GRAND PRESS PHOTO 2020

informacja prasowa, 18 lutego 2020

Od 17 lutego br. można już zgłaszać prace do XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej – Grand Press Photo 2020. Przewodniczącym jury został Pieter Ten Hoopen – zeszłoroczny zwycięzca World Press Photo Story of the Year.W tym roku oceniane będą zdjęcia wykonane 1 kwietnia 2019 roku a 31 marca 2020 roku. Termin zgłaszania prac upływa 3 kwietnia br. Przewodniczącym jury XVI edycji Grand Press Photo jest Pieter Ten Hoopen – zwycięzca World Press Photo Story of the Year 2019.Fotografie można zgłaszać zarówno w kategorii zdjęć pojedynczych, jak i fotoreportaży. W grupie zdjęć pojedynczych ustanowiono kategorie: Wydarzenia, Życie codzienne, Ludzie, Sport, Środowisko, Kultura i rozrywka, Portret. Fotoreportaże można zgłaszać w kategoriach: Wydarzenia, Życie codzienne, Ludzie, Środowisko, Kultura i rozrywka. Dla fotografów realizujących dłuższe projekty przeznaczona jest specjalna kategoria: Projekt dokumentalny.Już po raz trzeci jury Grand Press Photo poszukiwać będzie młodych talentów na rynku fotografii prasowej i dokumentalnej.
Fotografów mających już dorobek fotograficzny, ale którzy nie ukończyli 26. roku życia i nie startowali dotąd w konkursie Grand Press Photo zapraszamy do kategorii Young Poland.
Zdjęcia i/lub fotoreportaże zgłaszane w tej kategorii muszą reprezentować fotografię prasową bądź dokumentalną. W obu grupach zostaną przyznane: Nagroda Główna i Wyróżnienie.Regulamin konkursu, opisy kategorii, porady dotyczące edycji i zgłaszania zdjęć oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.grandpressphoto.pl.Prace do Grand Press Photo 2020 Organizator przyjmuje wyłącznie drogą elektroniczną.
Laureatów poznamy podczas uroczystej gali w maju 2020 roku.Zapraszamy do udziału!
Redakcja „Press”
Kontakt: 22 33 48 333
j.sedek@press.pl
 
Zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (adres e-mail) jest Press Sp. z o.o. s. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66 (Organizator konkursu Grand Press Photo 2020).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji konkursu Grand Press Photo 2020 i nie będą udostępniane innym firmom. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora.
Jeżeli nie chce Pani/Pan otrzymywać informacji na temat konkursu Grand Press Photo 2020, prosimy o informację o rezygnacji na adres e-mail: rodo@press.pl lub telefonicznie: 22 33 48 333.

Janusz Walczak

Z ogromnym smutkiem informujemy o nagłej śmierci Janusza Walczaka – komandora, dziennikarza, fotoreportera wojennego, uśmiechniętego i życzliwego gościa naszej katedry.
Od ośmiu lat przyjeżdżał na zajęcia z bagażem jak na misję – pokazywał kilogramy sprzętu fotograficznego i innego, koniecznego w warunkach wojennych, dzielił się niezwykłą wiedzą i doświadczeniem, opowiadał i komentował zdjęcia powstające w najtrudniejszych bojowych sytuacjach.
Był człowiekiem o wielu pasjach, kochał morze, które planował pokazać na swoich kolejnych fotografiach.

Pozostanie w naszej pamięci jako pogodny i tryskający pozytywną energią człowiek, ale także jako przewodnik po jednej z najbardziej wymagających fotografii.

Koleżanki i koledzy z katedry

Dyżury sesja zimowa 2020

Andrzej Zygmuntowicz

28.01 – godz 9.00 – 11.00 – dyżur s. PFP4
4.02 – godz 9.00 – 11.00 – dyżur s. PFP4

Zbigniew Tomaszczuk

3.02 – godz. 10.00 – 11.30 -dyżur s. PFP2

Mirosław Kilijańczyk

4.02 – godz. 10.30 – 12:00 dyżur s. PFP2

Paweł Żak

29.01 – godz. 17.30 – 18:00 dyżur s. PFP2 po wcześniejszym umówieniu mailowym p.zak@uw.edu.pl
4.02 – godz. 16.30 – 18:00 dyżur s. PFP2 po wcześniejszym umówieniu mailowym p.zak@uw.edu.pl

dr hab. Paweł Żak

Jest szczególnie zainteresowany prowadzeniem prac magisterskich tzw. praktycznych czyli składających się z osobistej wypowiedzi fotograficznej (w zakresie fotografii inscenizowanej, portretu, mody, kampanii społecznych i dokumentu społecznego) i aneksu teoretycznego.Może być kompetentnym doradcą m.in  w zakresie rozwiązań technicznych i plastycznych stosowanych w fotografii studyjnej. Prowadzi także prace teoretyczne poświęcone analizie współczesnych zjawisk w fotografii w kontekście kultury oraz dorobku twórców fotografii.

Obszar jego zainteresowań i kompetencji obejmuje przede wszystkim fotografię traktowaną jako medium sztuki.

Nie podejmuje się prowadzenia prac o charakterze medioznawczym.

Dla zainteresowanych dorobkiem prowadzącego: www.pawelzak.com


prof. ASP dr hab. Zbigniew Tomaszczuk

Założenia ogólne

Podstawowym zadaniem proseminarium magisterskiego jest przygotowanie studentów do późniejszej samodzielnej pracy naukowej na zajęciach seminaryjnych, poświęconych już wyraźnie określonej wybranej przez studenta tematyce. Zajęcia na proseminarium mają na celu przygotowanie studentów do podjęcia tematu pracy magisterskiej poprzez zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem obrazu fotograficznego w szeroko rozumianym obszarze komunikacji wizualnej.

Od uczestników seminarium oczekuję otwartej postawy na zagadnienia związane z relacjami pomiędzy obrazem fotograficznym a jego funkcjonowaniem  w społeczeństwie. 

Warunki zaliczenia

 • obecność
 • wygłoszenie referatu
 • udział w dyskusji

Cel:

 • nauczyć się głosić seminaria
 • dowiedzieć się o nowościach z dziedziny fotografii.
 • podyskutować o problemach związanych z pisaniem pracy magisterskiej (opanowanie wymogów formalnej strony pracy).

sposób realizacji

 • przygotowanie i zaprezentowanie referatu dotyczącego tematu, którym ktoś się interesuje. 
 • dyskusja całej grupy dotycząca kwestii merytorycznych i sposobu prezentacji referatu.

dr hab. Joanna Szylko-Kwas

Zainteresowania badawcze:

 • fotografia prasowa (w prasie tradycyjnej, w mediach elektronicznych, w przestrzeni publicznej);
 • fotografia jako wypowiedź dziennikarska – typy, funkcje, oddziaływanie;
 • gatunki dziennikarskie.

Zakres tematyczny proseminarium magisterskiego:

 • analiza przekazów opartych na fotografii dziennikarskiej – opis rodzaju fotografii, jej funkcji w danym komunikacie i sposobu wpływania na odbiorcę (tzw. ramowanie przekazu);
 • analiza treści fotografii, jej interpretacja i walory komunikacyjne;
 • analiza kampanii (politycznych i społecznych) opartych na komunikatach wizualnych;
 • informowanie odbiorcy oraz wpływanie na jego emocje i postawę za pomocą obrazu.

Szanowni Państwo, jako medioznawca analizujący przekazy medialne, w których głównym środkiem komunikacji jest fotografia, zapraszam do współpracy osoby, które chciałaby w swojej pracy magisterskiej dokonać analizy treści wizualnych o dowolnej tematyce. Dotychczas prowadziłam prace, które podejmowały tematykę fotoreportaży wojennych, fotografii sportowej, politycznej, a także skierowanej do kobiet. Moi dyplomaci pisali także o wybranych fotoreporterach analizując ich dorobek. W mojej pracy naukowej dokonywałam analizy wizerunku uchodźców w polskiej prasie, sposobu obrazowania kampanii politycznych, czy też umiejętności odczytywania treści fotografii przez odbiorcę. Więcej moich prac możecie znaleźć np. na stronie https://uw.academia.edu/JoannaSzylkoKwas/ Jeśli taka tematyka, taki sposób pisania o fotografii jest Państwu bliski, myślę, że możemy wspólnie (a właściwie tylko pod moim kierunkiem i z moim wsparciem) przygotować pracę magisterską.


dr Wojciech Sternak

Zakres tematyki:

Podczas proseminarium skoncentrujemy się nad refleksją teoretyczną dotyczącą użyć medium fotografii (lub szerzej: sztuk wizualnych) jako formy komunikacji wizualnej we współczesnych kontekstach kulturowych. Podejmowane będą perspektywy: kulturoznawcza, filozoficzna i historyczna (w zależności od zainteresowań Studentów).

Możliwe są również realizacje wizualne z wykorzystaniem fotografii.

Od Uczestników wymagana będzie systematyczna lektura tekstów naukowych (ok. 30-35 stron na każde zajęcia).

Warunkiem zaliczenia (poza obecnością) będzie napisanie tekstu naukowego (ok. 20 000 znaków) lub realizacja rozbudowanego projektu fotograficznego.