Archiwum: pawel

SZANSA DLA MŁODYCH W KONKURSIE GRAND PRESS PHOTO 2020

informacja prasowa, 18 lutego 2020

Od 17 lutego br. można już zgłaszać prace do XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej – Grand Press Photo 2020. Przewodniczącym jury został Pieter Ten Hoopen – zeszłoroczny zwycięzca World Press Photo Story of the Year.W tym roku oceniane będą zdjęcia wykonane 1 kwietnia 2019 roku a 31 marca 2020 roku. Termin zgłaszania prac upływa 3 kwietnia br. Przewodniczącym jury XVI edycji Grand Press Photo jest Pieter Ten Hoopen – zwycięzca World Press Photo Story of the Year 2019.Fotografie można zgłaszać zarówno w kategorii zdjęć pojedynczych, jak i fotoreportaży. W grupie zdjęć pojedynczych ustanowiono kategorie: Wydarzenia, Życie codzienne, Ludzie, Sport, Środowisko, Kultura i rozrywka, Portret. Fotoreportaże można zgłaszać w kategoriach: Wydarzenia, Życie codzienne, Ludzie, Środowisko, Kultura i rozrywka. Dla fotografów realizujących dłuższe projekty przeznaczona jest specjalna kategoria: Projekt dokumentalny.Już po raz trzeci jury Grand Press Photo poszukiwać będzie młodych talentów na rynku fotografii prasowej i dokumentalnej.
Fotografów mających już dorobek fotograficzny, ale którzy nie ukończyli 26. roku życia i nie startowali dotąd w konkursie Grand Press Photo zapraszamy do kategorii Young Poland.
Zdjęcia i/lub fotoreportaże zgłaszane w tej kategorii muszą reprezentować fotografię prasową bądź dokumentalną. W obu grupach zostaną przyznane: Nagroda Główna i Wyróżnienie.Regulamin konkursu, opisy kategorii, porady dotyczące edycji i zgłaszania zdjęć oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.grandpressphoto.pl.Prace do Grand Press Photo 2020 Organizator przyjmuje wyłącznie drogą elektroniczną.
Laureatów poznamy podczas uroczystej gali w maju 2020 roku.Zapraszamy do udziału!
Redakcja „Press”
Kontakt: 22 33 48 333
j.sedek@press.pl
 
Zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (adres e-mail) jest Press Sp. z o.o. s. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66 (Organizator konkursu Grand Press Photo 2020).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji konkursu Grand Press Photo 2020 i nie będą udostępniane innym firmom. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora.
Jeżeli nie chce Pani/Pan otrzymywać informacji na temat konkursu Grand Press Photo 2020, prosimy o informację o rezygnacji na adres e-mail: rodo@press.pl lub telefonicznie: 22 33 48 333.

Janusz Walczak

Z ogromnym smutkiem informujemy o nagłej śmierci Janusza Walczaka – komandora, dziennikarza, fotoreportera wojennego, uśmiechniętego i życzliwego gościa naszej katedry.
Od ośmiu lat przyjeżdżał na zajęcia z bagażem jak na misję – pokazywał kilogramy sprzętu fotograficznego i innego, koniecznego w warunkach wojennych, dzielił się niezwykłą wiedzą i doświadczeniem, opowiadał i komentował zdjęcia powstające w najtrudniejszych bojowych sytuacjach.
Był człowiekiem o wielu pasjach, kochał morze, które planował pokazać na swoich kolejnych fotografiach.

Pozostanie w naszej pamięci jako pogodny i tryskający pozytywną energią człowiek, ale także jako przewodnik po jednej z najbardziej wymagających fotografii.

Koleżanki i koledzy z katedry

Dyżury sesja zimowa 2020

Andrzej Zygmuntowicz

28.01 – godz 9.00 – 11.00 – dyżur s. PFP4
4.02 – godz 9.00 – 11.00 – dyżur s. PFP4

Zbigniew Tomaszczuk

3.02 – godz. 10.00 – 11.30 -dyżur s. PFP2

Mirosław Kilijańczyk

4.02 – godz. 10.30 – 12:00 dyżur s. PFP2

Paweł Żak

29.01 – godz. 17.30 – 18:00 dyżur s. PFP2 po wcześniejszym umówieniu mailowym p.zak@uw.edu.pl
4.02 – godz. 16.30 – 18:00 dyżur s. PFP2 po wcześniejszym umówieniu mailowym p.zak@uw.edu.pl

dr hab. Paweł Żak

Jest szczególnie zainteresowany prowadzeniem prac magisterskich tzw. praktycznych czyli składających się z osobistej wypowiedzi fotograficznej (w zakresie fotografii inscenizowanej, portretu, mody, kampanii społecznych i dokumentu społecznego) i aneksu teoretycznego.Może być kompetentnym doradcą m.in  w zakresie rozwiązań technicznych i plastycznych stosowanych w fotografii studyjnej. Prowadzi także prace teoretyczne poświęcone analizie współczesnych zjawisk w fotografii w kontekście kultury oraz dorobku twórców fotografii.

Obszar jego zainteresowań i kompetencji obejmuje przede wszystkim fotografię traktowaną jako medium sztuki.

Nie podejmuje się prowadzenia prac o charakterze medioznawczym.

Dla zainteresowanych dorobkiem prowadzącego: www.pawelzak.com


prof. ASP dr hab. Zbigniew Tomaszczuk

Założenia ogólne

Podstawowym zadaniem proseminarium magisterskiego jest przygotowanie studentów do późniejszej samodzielnej pracy naukowej na zajęciach seminaryjnych, poświęconych już wyraźnie określonej wybranej przez studenta tematyce. Zajęcia na proseminarium mają na celu przygotowanie studentów do podjęcia tematu pracy magisterskiej poprzez zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem obrazu fotograficznego w szeroko rozumianym obszarze komunikacji wizualnej.

Od uczestników seminarium oczekuję otwartej postawy na zagadnienia związane z relacjami pomiędzy obrazem fotograficznym a jego funkcjonowaniem  w społeczeństwie. 

Warunki zaliczenia

 • obecność
 • wygłoszenie referatu
 • udział w dyskusji

Cel:

 • nauczyć się głosić seminaria
 • dowiedzieć się o nowościach z dziedziny fotografii.
 • podyskutować o problemach związanych z pisaniem pracy magisterskiej (opanowanie wymogów formalnej strony pracy).

sposób realizacji

 • przygotowanie i zaprezentowanie referatu dotyczącego tematu, którym ktoś się interesuje. 
 • dyskusja całej grupy dotycząca kwestii merytorycznych i sposobu prezentacji referatu.

dr hab. Joanna Szylko-Kwas

Zainteresowania badawcze:

 • fotografia prasowa (w prasie tradycyjnej, w mediach elektronicznych, w przestrzeni publicznej);
 • fotografia jako wypowiedź dziennikarska – typy, funkcje, oddziaływanie;
 • gatunki dziennikarskie.

Zakres tematyczny proseminarium magisterskiego:

 • analiza przekazów opartych na fotografii dziennikarskiej – opis rodzaju fotografii, jej funkcji w danym komunikacie i sposobu wpływania na odbiorcę (tzw. ramowanie przekazu);
 • analiza treści fotografii, jej interpretacja i walory komunikacyjne;
 • analiza kampanii (politycznych i społecznych) opartych na komunikatach wizualnych;
 • informowanie odbiorcy oraz wpływanie na jego emocje i postawę za pomocą obrazu.

Szanowni Państwo, jako medioznawca analizujący przekazy medialne, w których głównym środkiem komunikacji jest fotografia, zapraszam do współpracy osoby, które chciałaby w swojej pracy magisterskiej dokonać analizy treści wizualnych o dowolnej tematyce. Dotychczas prowadziłam prace, które podejmowały tematykę fotoreportaży wojennych, fotografii sportowej, politycznej, a także skierowanej do kobiet. Moi dyplomaci pisali także o wybranych fotoreporterach analizując ich dorobek. W mojej pracy naukowej dokonywałam analizy wizerunku uchodźców w polskiej prasie, sposobu obrazowania kampanii politycznych, czy też umiejętności odczytywania treści fotografii przez odbiorcę. Więcej moich prac możecie znaleźć np. na stronie https://uw.academia.edu/JoannaSzylkoKwas/ Jeśli taka tematyka, taki sposób pisania o fotografii jest Państwu bliski, myślę, że możemy wspólnie (a właściwie tylko pod moim kierunkiem i z moim wsparciem) przygotować pracę magisterską.


dr Wojciech Sternak

Zakres tematyki:

Podczas proseminarium skoncentrujemy się nad refleksją teoretyczną dotyczącą użyć medium fotografii (lub szerzej: sztuk wizualnych) jako formy komunikacji wizualnej we współczesnych kontekstach kulturowych. Podejmowane będą perspektywy: kulturoznawcza, filozoficzna i historyczna (w zależności od zainteresowań Studentów).

Możliwe są również realizacje wizualne z wykorzystaniem fotografii.

Od Uczestników wymagana będzie systematyczna lektura tekstów naukowych (ok. 30-35 stron na każde zajęcia).

Warunkiem zaliczenia (poza obecnością) będzie napisanie tekstu naukowego (ok. 20 000 znaków) lub realizacja rozbudowanego projektu fotograficznego.

UROCZYSKO II – wystawa fotografii Wojciecha Sternaka


Uroczysko to z konsekwencją realizowane cykle prac, które Wojciech Sternak tworzy od kilku lat. Z wielką determinacją fotograficznie analizuje określone obszary i ową rzeczywistość zawiera w swoich zdjęciach. Czyni to w formie wielkoformatowych czarno-białych fotografii, dających ogląd danego miejsca z ogromną ilością szczegółów, prowadząc nas jednocześnie do centralnego punktu owego uroczyska. Autor zaprasza nas do wejścia w głąb owej przestrzeni,  scalenia się z nią. Zadaje jednocześnie pytanie o istotę takiego miejsca i czy można to wyrazić fotografią?

W cyklu Uroczysko Sternak pokazuje nam też drugi widok: dopełniający, barwny, quasi-panoramiczny. To spojrzenie z centralnego punktu owej zaanektowanej przestrzeni na zewnątrz. To również zbiór fotograficznych pytań o nasz punkt widzenia, miejsce z którego dokonujemy oglądu. Czy coś zmienia w naszym widzeniu? Czy pozwala nam dostrzegać uważniej? Widzieć więcej? Albo mniej? Jak zmienia nasz odbiór?

Uroczysko jest dla mnie serią działań zawierających refleksję nad przekazem fotograficznym. Próbą poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy można fotografią zobrazować niematerialne: atmosferę, sytuację, ducha miejsca…, rzeczywistość, którą nie sposób wyjawić inaczej?

Wojciech  Beszterda


Pozostałości kamiennego wału wokół łysogórskiego szczytu i przedzieranie się przez chaszcze po chwiejnych kamieniach łupanych ponad tysiąc lat temu. Pół dnia zmagań i tylko sześć dużych negatywów 4×5”, by wchłonąć możliwie dużo tamtejszej atmosfery, przestrzeni, energii.

Przed końcem obejścia zapada już zmrok. Wewnątrz kręgu jedno z najstarszych sanktuariów w Polsce i turystyczna atrakcja. A teraz zupełna pustka i cisza. Głosy z odległych wiosek w dole wyłapała dawno mgła. Po zmroku wciąż nie włączam latarki i nagle dostrzegam pojedyncze świetlne punkty na tle ciemnego granatu nocy. Rozrzucone po całym obszarze otulonym przez pradawny wał – chyba tak samo jak kiedyś.

Wojciech Sternak


Wojciech Sternak – artysta wizualny, fotograf i kulturoznawca. Adiunkt UW (Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej) oraz Dyrektor Studium Fotografii ZPAF. Autor albumów „Cień Czarnobyla” (2006) i „Siedem dróg” (2019) oraz wystaw 

listy osób przyjętych na specjalność

licencjat niestacjonarny

1MurasAleksandra
2GołębiowskiBartłomiej
3ŻukEliza
4Ż̇ebrowskaJoanna
5PiwczykJulia
6NiedziałkowskaJustyna
7WydryszekKarolina
8KamińskaKinga
9KureczkoKlara
10ŚwiergońKlaudia
11CzyzewskiKrzysztof
12ChobotMagdalena
13Kossakowska-UrbanMagdalena
14RutkowskaMagdalena
15PaczkaMałgorzata
16SzymczakMaria
17ŚlusarczykUrszula
18NataliaSzurawska

magisterskie niestacjonarne

1ObarskaAleksandra
2KubicaDominika
3KubiakKarolina
4Ż̇ukMarcin
5BednarczykMarta
6UrbańskaMichalina
7RakoczyNikodem Ivo
8BeierRoma
9FlorekZuzanna

konkurs fotograficzny – Wiki Science Competition

Wikimedia Polska – stowarzyszenie promujące i wspierające polskojęzyczną edycję Wikipedii, serdecznie zaprasza studentów oraz pracowników uczelni do udziału w konkursie fotograficznym Wiki Science Competition. Wiki Science Competition to międzynarodowy konkurs odbywający się w tym roku w okresie  od 4.11.2019 do 15.12.2019.

Jego celem jest zgromadzenie zdjęć dokumentujących świat nauki: obrazy ukazujące obiekty i efekty badań, naukowców przy pracy czy aparaturę badawczą. Nasz konkurs został stworzony, aby zachęcać do tworzenia, a w szczególności do dzielenia się twórczością związaną z nauką. Wszystkie zdjęcia trafią do zbioru Wikimedia Commons, które będą mogły ilustrować artykuły w każdej wersji językowej Wikipedii. 

Zdjęcia wybrane przez jury jako najlepsze zakwalifikują się również do edycji międzynarodowej.

jury zasiądą: dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczkowska, historyczka sztuki; dr Aleksandra Janusz-Kamińska, biolożka molekularna; lek. Paulina Łopatniuk, patomorfolożka; Sebastian Soberski, astronom; dr Wojciech Sternak, fotograf, kulturoznawca; Karolina Sulich, bioartystka.

Początki konkursu Wiki Science sięgają lat 2011-2013, kiedy w Estonii rozpoczęto organizację Estońskiego Konkursu Fotografii Naukowej. Pomysł zainspirował wikimedian z innych krajów, dlatego organizowany w 2015 roku Europejski Konkurs Fotografii Naukowej objął już osiem państw europejskich (a zdjęcia nadesłano z 32 krajów, w tym kilkadziesiąt z Polski). W sumie w 2015 roku udało się w ten sposób pozyskać 9793 plików na wolnych licencjach od przeszło 2200 uczestników konkursu. Kolejna edycja odbyła się w 2017 roku. Przesłane na konkurs zdjęcia ilustrują tysiące artykułów Wikipedii w wielu językach, a jednocześnie stanowią bezcenną bazę ilustracji dostępnych dla całego świata. 

Nagrodami w tegorocznej edycji są karty podarunkowe w wysokości 1600, 1000 i 800 zł. Przyznanych zostanie również 6 wyróżnień z nagrodami w wysokości 100 zł.

szczegóły w linku:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2019_in_Poland