Kontakt

Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej
Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii
Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 69, klatka B, parter
00-927 Warszawa
mail: fotografiauw@uw.edu.pl
tel. 22 55 20 178