Dyżury w sesji zimowej

Monika Szewczyk

25 stycznia
14:30 – 15:30 – mgr M. Kilijańczyk

29 stycznia
11:30 – 12:45 – mgr A. Kozak

30 stycznia
12:00 – 15:00 – mgr A. Janicki
12:15 – 13:15 – dr hab. P. Żak (po uprzednim kontakcie mailowym: p.zak@uw.edu.pl)

8 lutego
9:30 – 11:30 – mgr M. Szewczyk – Wittek