Estetyka

Ten temat dedykowany jest studentom na studiach licencjackich i realizowany jest na konwersatorium i ćwiczeniach. Konwersatorium obejmuje specyfikę obrazu fotograficznego i jego różnorodność pod względem poprawności formalnej. Omawiane są zasady tworzenia obrazu w kadrze, relacje pomiędzy jego elementami, środki wyrazu artystycznego stosowane w fotografii oraz możliwości przedstawienia i wydobycia własności fotografowanych motywów. Wszystkie zagadnienia są bogato ilustrowane wybranymi przykładami z fotografii współczesnej, dzięki czemu studenci zapoznają się z narracją dokumentacyjną, ilustracyjną i kreacyjną.

Teoretyczna wiedza wyniesiona z konwersatorium wykorzystywana jest na ćwiczeniach praktycznych. Realizowane są na nich różnorodne zadania z zakresu klasycznych tematów fotograficznych. Studenci doskonalą i rozwijają swój warsztat umiejętnie wykorzystując zasady techniki zdjęciowej, oświetleniowej oraz komponowania obrazu fotograficznego.
Praca ma charakter wieloetapowy: projekt, realizacja wstępna, analiza efektów, korekta i realizacja finalna zadania. Dzięki temu możliwy jest do osiągnięcia pozytywny efekt działań twórczych, rozwijana jest wyobraźnia wizualna i doskonalony warsztat techniczny.
Prowadzenie: Renata Woroniecka.