FIMKO i inni

Pod tytułem FIMKO i inni kryje się pula przedmiotów prowadzonych przez pracowników Katedry Fotografii i Genologii Dziennikarskiej poza specjalnością Fotografia Prasowa, Reklamowa i Wydawnicza lub na studiach zaocznych.
Wśród nich m.in.

FIMKO (Formy i metody komunikacji obrazowej) – Monika Szewczyk-Wittek, Wojciech Sternak, Andrzej Zygmuntowicz, Paweł Żak, 

Wstęp do fotografii – Andrzej Zygmuntowicz

Projektowanie graficzne w PR – Sławomir Zwierz

Wybrane zagadnienia z historii kultury wizualnej – dr Wojciech Sternak

Pracownia telewizyjna – dr Monika Kożdoń–Dębecka

Podstawy warsztatu telewizyjnego – dr Monika Kożdoń–Dębecka

Pisanie i redagowanie tekstów – recenzja fotgorafi – Monika Janusz-Lorkowska

Anthropology of Photography – dr Wojciech Sternak

History of Photography – dr Wojciech Sternak