Fotoedycja

Fotoedycja to roczny przedmiot prowadzony na studiach magisterskich, podczas którego studenci zdobywają umiejętności w zakresie wyboru zdjęć oraz ich edycji i obróbki, także przygotowania rozbudowanych, wieloelementowych projektów do profesjonalnych publikacji m.in. w prasie, magazynach, katalogach, wydawnictwach książkowych, na wystawach fotograficznych.
W tym celu realizowane są następujące zadania:

  • praca na wybranych zdjęciach w celu rozwijania umiejętności wyszukiwania i dobierania fotografii do tekstów;
  • ćwiczenia z krytycznego podejścia do obrazów publikowanych w mediach;
  • analiza i omawianie publikowanych materiałów fotograficznych pod kątem ich edycji, miejsca w publikacji, dobranych środków wyrazu, niesionej treści, zastosowanej formy;
  • edytowanie materiałów zaproponowanych przez prowadzącą;
  • realizacja własnego projektu długoterminowego, którego wykonanie i edycja są jedną z części składowych oceny rocznej (każdy projekt powinien być finalnie zaprezentowany w formie zamkniętej: książki, publikacji lub projektu wystawy).

Prowadzenie: Monika Szewczyk.