Nowe media

Internetowe Zasoby Fotograficzne – tu omawiana i przybliżana jest struktura cyfrowego archiwum fotograficznego. Po teoretycznym zapoznaniu się z tematem przedmiotu studenci uczą się tworzenia własnych archiwów, czyli: sposobów archiwizacji, opisywania zdjęć zgodnie z protokołem IPTC, zabezpieczania zbiorów.
Ponadto:

  • zapoznają się z najważniejszymi archiwami fotograficznymi w Polsce i na świecie,
  • poznają sposoby legalnego wykorzystania internetowych zasobów fotograficznych przy tworzeniu własnych projektów fotograficznych, filmowych i wydawniczych,
  • dowiadują się jak pozyskiwać zdjęcia z kolekcji prywatnych w celu ich upublicznienia (umieszczenia w archiwach publicznych).
    Prowadzenie: Adam Kozak.