Fotografia prasowa

Fotografia prasowa jest przybliżana w sposób praktyczny i teoretyczny, zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich, na następujących przedmiotach:

Pracownia Fotoreportażu (studia I stopnia) – zajęcia zaliczane do grupy przedmiotów podstawowych. Studenci uczą się jak samodzielnie realizować, a także odczytywać fotografie obrazujące codzienność i rzeczywistość, ze szczególnym uwzględnieniem takich form jak fotoreportaż, fotoesej i fotodokument. Analizie podlegają współczesne, prasowe gatunki fotografii i miejsca jej publikowania. W praktycznej pracy nad przedmiotem uczestnicy zajęć wykonują następujące kroki: wykreowanie / znalezienie / uchwycenie tematu, znalezienie bohatera/bohaterów, stworzenie narracji, zrealizowanie zdjęć, edytowanie do formy nadającej się do publikacji.
Prowadzenie: Andrzej Zygmuntowicz
– pisemnym dopełnieniem fotoreportażu jest reportaż tworzony na konwersatorium zawodowym prowadzonym przez Monikę Janusz-Lorkowska


Fotografia Prasowa (studia II stopnia) – studenci podczas zajęć praktycznych wykonują typowe tematy prasowe, takie jak pojedyncze zdjęcia informacyjne, zdjęcia ilustracyjne, portrety, a także cykle zdjęć, relacje z wydarzeń, fotoreportaże. Podejście teoretyczne do przedmiotu polega na:
* przybliżeniu prasowego rynku fotograficznego w Polsce i za granicą;
* omówieniu prac zrealizowanych przez studentów pod kątem ich przydatności do publikacji pra-sowych;
* przedstawieniu najważniejszych zagadnień praktycznych we współczesnej fotografii prasowej: od sposobów realizacji tematów, poprzez najczęstsze problemy techniczne i archiwizację, po me-tody komunikowania się pomiędzy fotografami i edytorami;
Zaletą zajęć są wizyty w dużych redakcjach prasowych i agencjach fotograficznych.
Prowadzenie: Adam Kozak
– teoretycznym uzupełnieniem tematu jest też przedmiot Interpretacje Fotografii Prasowej prowadzony przez Joannę Szylko-Kwas