Gatunki dziennikarskie i fotograficzne

Gatunki dziennikarskie i fotograficzne są niezbędnym ujęciem teoretycznym tytułowego zagadnienia adresowanym do słuchaczy na studiach licencjackich. Składają się nań:

  • Gatunki dziennikarskie – wykład prowadzony przez dr hab. Andrzej Kozieła
  • Gatunki i formaty we współczesnych mediach – konwersatorium prowadzone przez dr Joannę Szylko-Kwas.

Powyższy wykład i konwersatorium przedstawiają rodowód, ewolucję i funkcje gatunków dziennikarskich w tradycyjnych i nowych mediach. Analizowane są w ramach tych przedmiotów ramówki telewizyjne i radiowe pod względem tworzywa, formy i treści, a także przybliżana jest różnorodność gatunkowa komunikacji internetowej.

  • Gatunki fotografii w mediach – to z kolei konwersatorium poświęcone obserwacji fotografii obecnej w mediach. Zajęcia dzielone są na etapy, taki jak: wprowadzenie teoretyczne poświęcone gatunkom dziennikarskim, rozpoczynając od prasowych, przez telewizyjne, do internetowych; analiza fotografii w różnych rodzajach prasy: dziennikach, tygodnikach i magazynach; wspólne poszukiwanie typologii świadczącej o odrębnych celach publikacji fotograficznych w zależności od nośnika (medium), roli zdjęcia i jego funkcji; porównywanie fotografii w mediach internetowych i tradycyjnych.
    Prowadzi dr Joanna Szylko-Kwas