dr hab. Paweł Żak

Kierownik Katedry Fotografii i Komunikacji Wizualnej.
Doktor sztuk pięknych, absolwent Wydziału Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu, członek ZPAF. Przez kilkanaście lat zajmował się fotografią reklamową i użytkową, obecnie skoncentrowany na własnej działalności twórczej (głównie w dziedzinie fotografii inscenizowanej) i na działalności dydaktycznej. Autor wielu wystaw i dwóch publikacji albumowych. Laureat m.in. Prix de la Lumierre w European Photography Contest. Jego prace w kolekcjach m.in. Bibliotheque Nationale w Paryżu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi.
Więcej: Culture.pl - Paweł Żak
Prowadzi przedmioty: Pracownia Podstaw Fotografii, Fotografia Studyjna.

Adres e-mail: p.zak@uw.edu.pl
prof. asp dr hab. Zbigniew Tomaszczuk

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie (studia magisterskie na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, doktorat na ASP w Poznaniu, habilitacja w PWSFTViT w Łodzi). Redaktor naczelny (w latach 2000–2003) Kwartalnika Fotografia oraz Camera Obscura (w latach 2006–2012). Autor książek: Łowcy obrazów, Świadomość kadru, Odwzajemnione spojrzenie, Déjà vu. Zajmuje się też twórczością związaną ze sztukami wizualnymi. Prace w zbiorach: Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Fundacji Turleja w Krakowie, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Musee de l’Elisee w Lozannie.
Wykłada Fotografię Współczesną.

Adres e-mail: zbigniew.tomaszczuk@gmail.com
dr Monika Kożdoń-Dębecka

Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. W 2014 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską Rola narzędzi internetowych w prezydenckich kampaniach wyborczych w latach 2000-2012.
W latach 1998– 2009 pracowała w charakterze reportera/redaktora w następujących programach telewizyjnych i redakcjach prasowych: Informacje TV Polsat, Premierzy TVP1, Życie, Życie Warszawy, Panorama TVP2.
Prowadzi zajęcia warsztatowe na specjalizacjach telewizyjnej i prasowej. Jest też koordynatorem Specjalizacji TV.

Adres e-mail: m.kozdon@uw.edu.pl
dr hab. Joanna Szylko-Kwas

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej (specjalność pedagogika zdolności i informatyka). Trener zdolności poznawczych, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Analizuje i opisuje gatunki i formaty we współczesnych mediach, szczególnie te obecne w telewizji i w Internecie. Miłośniczka fotografii, pisze o roli i funkcji fotografii w prasie.
Prowadzi zajęcia: Gatunki fotografii w mediach, Gatunki i formaty we współczesnych mediach oraz Interpretacje fotografii.

Adres e-mail: j.szylko@uw.edu.pl
dr hab. Wojciech Sternak

Fotograf i kulturoznawca. Absolwent Instytutu Kultury Polskiej UW i Wydziału Komunikacji Multimedialnej poznańskiej ASP (UAP). Doktorat na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP. Członek ZPAF. Zajmuje się teorią, praktyką i dydaktyką fotografii. Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz tekstów o fotografii. Zainteresowania badawcze w obszarach: antropologia obrazu interakcje fotografii i nowych mediów, relacje medium fotografii i turyzmu, estetyka fotografii.
Prowadzi zajęcia m.in.: Pracownia Fotografii Analogowej, seminarium licencjackie.

Adres e-mail: wsternak@uw.edu.pl
Paweł Brzeziński
Absolwent Zespołu Szkół Fototechnicznych, technik urządzeń audiowizualnych, fotograf, administrator serwera katedry, ekspert IT, specjalista do spraw eksploatacji urządzeń i sprzętu fotograficznego. Z zamiłowania tropiciel nowinek technicznych.

Na co dzień niezastąpiony - bez niego się nie zaświeci żarówka i lampy w studio nie działają, wyskakują bezpieczniki, rzutnik wyświetla czarny ekran, przedłużacze przepadają bez wieści, a komputery się zawieszają…

Adres e-mail: p.brzezinski3@uw.edu.pl
Andrzej Janicki

Absolwent Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, fotograf i członek ZAiKS-u. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Wieloletni szef działu fotografii w Krajowej Agencji Wydawniczej, główny specjalista ds. fotografii profesjonalnej w Kodak Foto World Polska. Zawodowo zajmuje się fotografią reklamową i techniczną.
Prowadzi zajęcia z Fotografii Studyjnej na studiach I stopnia

Adres e-mail: a.janicki@uw.edu.pl
Piotr Janowczyk

Absolwent Wydziału Historii Sztuki UKSW. Plastyk. Zajmuje się teorią i praktyką współczesnych sztuk wizualnych oraz nowoczesnymi technikami obrazowania. Projektant, rysownik, twórca animacji. Autor layoutów prasowych, książkowych i albumowych oraz cyklu wielkoformatowych murali realizowanego w Polsce i zagranicą. Współprowadził program "Artefakty" w Tok FM. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
Prowadzi przedmiot: DTP - przygotowanie do druku i publikacji cyfrowej oraz Pracownia Rejestracji Obrazu.

Adres e-mail: piotr@janowczyk.com
Monika Janusz-Lorkowska

Absolwentka WDiNP UW oraz Historii Sztuki UW (dyplom w zakresie historii fotografii). Przez 10 lat dziennikarz i redaktor w „Rzeczpospolitej”, recenzentka w „Przekroju” i prowadząca autorską audycję w Polskim Radiu RdC. Była menedżerem projektów w zakresie promocji sztuki i języka polskiego w Instytucie Polskim w Wiedniu oraz w Ambasadzie RP w Wiedniu (w ramach tych projektów wydawczynią książek o charakterze albumowym i kuratorką wystaw, np. multimedialnej Jacy jesteście?). Obecnie doktorantka WDIB. Prowadzi ćwiczenia i konwersatorium z reportażu, eseju i in. pisemnych gatunków towarzyszących fotografii w prasie i książkach.

Adres e-mail: m.janusz-lorko@uw.edu.pl
Mirosław Kilijańczyk

Magister sztuk pięknych poznańskiej ASP. Współpracował z agencjami reklamowymi, wydawnictwami prasowymi i agencjami fotograficznymi wykonując fotografie reklamowe, reportażowe oraz dokumentalne. Uczestnik kilkunastu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Juror oraz przewodniczący Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży.
Współprowadzi Pracownię Podstaw Fotografii.

Adres e-mail: m.kilijanczyk@uw.edu.pl
Adam Kozak

Absolwent filozofii Uniwersytet Śląskiego. Fotoedytor i fotograf w Gazecie Wyborczej (1994-2010). Zajmował się fotografią polityczną, społeczną, fotoreportażem. Ilustrował książki, płyty, wykonywał zdjęcia reklamowe. Publikował w polskich periodykach, współpracował z Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wall Street Journal, Cinema, Le Monde. Obecnie fotografuje dla tygodników Newsweek, Tygodnik Powszechny i Wprost, oraz dla miesięczników: Twój Styl, Uroda Życia, Wysokie Obcasy Ekstra, Press. Zdobywca nagród i wyróżnień w Grand Press Photo i BZWBK Press Foto.
Na UW prowadzi przedmioty: Fotografia Prasowa oraz Internetowe zasoby fotograficzne.

Adres e-mail: kozak@me.com
Monika Szewczyk-Wittek

Manager, kurator i fotoedytorka. Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW (specjalizacja fotograficzna). Kieruje projektem "Archiwum Cyfrowe TR Warszawa". Była fotoedytorką m.in. w Rzeczpospolitej. Autorka przedsięwzięć promujących fotografię (np. Wszyscy Jesteśmy Fotografami), jurorka w konkursach (np. BZ WBK Press Foto), recenzentka foto portfolio (np. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki). Współzałożycielka Napo Images. Współkuratorka wystawy „Album rodzinny: SPOJRZENIA. Fotografie z Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią”.
Prowadzi zajęcia z Etyki Fotografii i Fotoedycji.

Adres e-mail: szewczykmonik@gmail.com
Renata Woroniecka

Absolwentka Wydziału Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu. W jej portfolio m.in. fotograficzne wystawy indywidualne i zbiorowe. Studiowała też filozofię na UW. Współpracowała z agencjami fotograficznymi i reklamowymi oraz z wydawnictwami prasowymi. Obecnie skoncentrowana na działalności dydaktycznej - uczy m.in. teorii fotografii, komunikacji wizualnej oraz fotografii studyjnej. Jest kuratorem wystaw i koordynatorem projektów dokumentalnych z udziałem młodzieży z Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie.
Prowadzi zajęcia z Podstaw Fotografii i Estetyki Obrazu Fotograficznego.

Adres e-mail: r_woroniecka@wp.pl
Anna Zapolska-Downar

Po Technikum Fototechnicznym ukończyła Wydział Pedagogiczny UW i poświęciła się pracy w Pracowni Fotografii Prasowej w Instytucie Dziennikarstwa UW asystując jej kierownikowi – śp. redaktorowi Zbigniewowi Złotnickiemu, i współtworząc z nim tandem, dzięki któremu Pracownia Fotografii Prasowej WDiNP została rozbudowana i przekształcona w specjalizację: Fotografia Prasowa, Reklamowa i Wydawnicza WDiNP, a obecnie podniesiona jest do rangi samodzielnej jednostki dydaktycznej – Katedry Fotografii i Genologii Dziennikarskiej WDIiB. Anna Zapolska prowadziła praktyczne zajęcia edukacyjne (m.in. Pracownię Fotografii Analogowej), teraz zaś zajmuje się wszystkimi, bieżącymi sprawami organizacyjnymi katedry, współtworzy plany i programy studiów oraz koordynuje przedmioty dydaktyczne, będąc w stałym kontakcie z pracownikami i wykładowcami.

Adres e-mail: a.zapolska-dow@uw.edu.pl
Andrzej Zygmuntowicz

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej PW, fotograf i teoretyk fotografii, członek ZPAF (prezes w latach 1991-1994, a od 2005 przewodniczący Rady Artystycznej). Współtwórca i prezes Fundacji Konkursu Polskiej Fotografii Prasowej. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych (m.in. Plaża 1976, Miejsca 1979, Piękne ukrzywdzone 1984, Miasteczko 1985, Smakuje 1997). Uczestnik wszystkich wystaw grupy Zwyczajna 44. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Zdobywca wielu nagród. Jego zdjęcia publikowano, i publikuje się, w prasie, wydawnictwach książkowych i reklamach.
Prowadzi przedmioty: Historia Fotografii, Fotografia Dokumentalna, Pracownia Fotoreportażu, Fotografia w kulturze współczesnej, FIMKO (Formy i metody komunikacji obrazowej), Wstęp do fotografii, Fotografia Studyjna.

Adres e-mail: andrzej.zygmuntowicz@gmail.com
Sławomir Zwierz

Artysta grafik, magister sztuk pięknych, absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie,. Współpracował z agencjami reklamowymi specjalizując się w wizualizacji kampanii reklamowych m.in. dla firm farmaceutycznych, kosmetycznych, przemysłu ciężkiego. Twórca projektów znaków graficznych, plakatów, kalendarzy, okładek książek i folderów. Twórca kilkudziesięciu - krajowych i zagranicznych - indywidualnych wystaw malarstwa sztalugowego.
Prowadził zajęcia: Pracownia Projektowania Graficznego, Projektowanie Graficzne w PR i Portfolio Autorskie.

Adres e-mail: slawek.zwierz@onet.eu
Red. Zbigniew Złotnicki (1927-2009)

Śp. redaktor Zbigniew Złotnicki, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego, był spiritus movens naszej obecnej działalności.

Kilkadziesiąt lat temu, po tym jak z powodzeniem współtworzył agencję fotograficzno-informacyjną CAF (Centralna Agencja Fotograficzna) zaopatrującą w profesjonalne zdjęcia całą prasę krajową, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich rekomendował go do pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracę w Studium Dziennikarskim UW rozpoczął w 1966 r. Prowadził seminarium warsztatowe i dyplomowe z zakresu fotografii prasowej na studiach podyplomowych. Jednocześnie nadal pracował w CAF, a później w Krajowej Agencji Wydawniczej. W 1989 r. dwuletnia specjalizacja fotograficzna pojawiła się jako oferta dla studentów w ramach pięcioletnich studiów w Instytucie Dziennikarstwa UW. I tu specjalizację tę prowadził, z dużym zaangażowaniem i sukcesami dydaktycznymi, red. Zbigniew Złotnicki. Konsekwentnie rozbudowywał przy tym powstałą na potrzeby tych zajęć niewielką Pracownię Fotografii Prasowej, m.in. poprzez nieustanne starania o środki finansowe na jej bieżącą pracę i rozwój. W efekcie, po kilkunastu latach, w roku 2007 została ona przekształcona w Pracownię Fotografii Prasowej, Reklamowej i Wydawniczej, działającą w ramach nowo utworzonej, trzyletniej już specjalności fotograficznej oferującej studentom dużo szerszy zakres przedmiotów i działań. Jej kontynuacją jest obecna Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej WDIiB kształcąca w trybie pięcioletnim. Prowadzącym w niej zajęcia bliskie są wartości wyznawane przez red. Zbigniewa Złotnickiego: redaktor zawsze stawiał przede wszystkim na praktyczną naukę zawodu; powtarzał też, że najbardziej zależy mu na tym, „by nauczyć studenta myśleć przed naciśnięciem spustu migawki”.