Plan zajęć

Plan zawiera wyłącznie zajęcia fotograficzne odbywające się w naszej katedrze