Podstawy fotografii

Podstawy fotografii, jak sama nazwa wskazuje, to grupa przedmiotów absolutnie podstawowych dla osób chcących zajmować się fotografią i kierowana jest do studentów studiów I stopnia (licencjackich). Wśród nich:

Pracownia Podstaw Fotografii – tu stawiane są pierwsze, fotograficzne kroki. Studenci uczą się nie tylko sprawnego, ale przede wszystkim świadomego posługiwania się sprzętem fotograficznym. Realizują różne zadania według autorskiego scenariusza prowadzących, w odmiennych warunkach fotograficznych (plener, wnętrza). Celem jest uzyskanie komunikatywnych, poprawnych technicznie i atrakcyjnych estetycznie obrazów. Efekty pracy są wspólnie analizowane.
Zajęcia prowadzą: Mirosław Kilijańczyk, Wojciech Sternak, Paweł Żak.


Podstawy Fotografii – to wykład, który wspiera zajęcia praktyczne. Przy pomocy ilustrowanej prezentacji multimedialnej przekazywana jest wiedza dotycząca najważniejszych zagadnień z dziedziny fototechniki, w tym: powstawanie obrazu optycznego; rodzaje, budowa i funkcje aparatów fotograficznych; optyka fotograficzna (rodzaje obiektywów i ich zastosowanie); pomiary ekspozycji; budowa i zastosowanie osprzętu zdjęciowego. Omawiane są także podstawy techniki oświetleniowej oraz zagadnienia związane z materiałami i procesami fotograficznymi w odniesieniu zarówno do fotografii analogowej, jak i do fotografii cyfrowej.
Wykład prowadzi Renata Woroniecka.


Historia Fotografii – w barwny sposób, przy pomocy slajdów ze zdjęciami i opowieści, przedstawiane są tu dzieje fotografii od czasów jej wynalezienia do dziś, ukazujące zjawisko z jednej strony jako istotne narzędzie stale rozwijane w wymiarze warsztatowym, z drugiej – jako autorski system zapisywania rzeczywistości i wyimaginowanych wizji artystycznych. Słuchacze poznają kolejne etapy rozwoju fotografii polskiej i światowej, najważniejszych wynalazców i twórców oraz główne nurty ideowe w sztuce i życiu społeczno-politycznym odzwierciedlone i utrwalone w obrazie fotograficznym.
Wykład prowadzi Andrzej Zygmuntowicz.


Pracownia Fotografii Analogowej – po opanowaniu pierwszego warsztatu w Pracowni Podstaw Fotografii, tu student realizuje alternatywne zadania fotograficzne z wykorzystaniem takich technik i modyfikacji aparatów fotograficznych, by w sposób znaczący odbiegały od obowiązujących standardów obrazowania. Studenci przekraczają granice narzucane przez masowo produkowane aparaty w taki sposób, by maksymalnie spersonalizować swoją wypowiedź. Podczas zajęć stosują alternatywne procesy fotochemiczne, budują proste aparaty i obiektywy (np. camera obscura), działają również intermedialnie. Program zajęć ma za zadanie wykształcić w studentach myślenie krytyczne i twórcze w stosunku do charakteru używanych środków fotograficznego wyrazu. Produktem końcowym/Zaliczeniem zajęć jest samodzielnie stworzony cykl fotografii zrealizowany za pomocą wybranej z poznanych podczas realizacji przedmiotu strategii obrazowania.
Przedmiot prowadzi Wojciech Sternak.