Projektowanie graficzne

Warsztatowe zajęcia z zakresu projektowania graficznego prowadzone są i na studiach licencjackich, i na studiach magisterskich. Na studiach I stopnia jest to:

Pracownia Projektowania Graficznego – przedmiot prowadzony w oparciu o pracę w programie Photoshop. Projektowanie znaku graficznego i omówienie jego roli we współczesnej komunikacji jest podstawowym celem i zadaniem. Po osiągnięciu tej podstawy program przewiduje propedeutykę projektowania graficznego, umiejętność rozpoznawania fotografii pod względem jej przydatności w tworzeniu okładek książkowych, plakatów oraz materiałów reklamowych. Prowadzący zajęcia stara się podchodzić indywidualnie do studentów biorąc pod uwagę ich możliwości kreacyjne. Ważnym elementem ćwiczeń jest ciągłe podkreślanie wagi znaku typograficznego oraz umiejętne łączenie liternictwa z grafiką. W toku realizowanych zadań utrwala się umiejętność graficznej wizualizacji werbalnie wyrażonych pojęć lub idei. Ocena pracy studenta to ocena postępów w osiąganiu celów projektowych i oryginalności pomysłów.
Prowadzący: Sławomir Zwierz.


Pracownia Rejestracji Obrazu – tu omawiane są techniki postprodukcji plików cyfrowych od momentu ich rejestracji po finalny zapis. Studenci poznają przede wszystkim techniki retuszerskie, korekcyjne i montażowe używając oprogramowania graficznego Adobe Photoshop. Podstawowym celem jest nauczenie się prawidłowego doboru technik postprodukcyjnych oraz umiejętne ich wykorzystanie przy obróbce obrazu cyfrowego. Zaliczenie uzyskuje się po zrealizowaniu projektu semestralnego.
Prowadzący: Piotr Janowczyk.


Na studiach magisterskich z kolei prowadzony jest przedmiot DTP – przygotowanie do druku i publikacji cyfrowej. Omawiane są na tych zajęciach wszystkie aspekty przygotowania materiału cyfrowego do druku bądź prezentacji multimedialnej. Studenci otrzymują i utrwalają nabytą we wcześniejszych etapach studiów wiedzę z zakresu kompozycji, typografii, postprodukcji i zapoznają się z możliwościami i funkcjami programu Adobe InDesign. Zajęcia mają charakter wykładowo-projektowy. Prowadzący: Piotr Janowczyk.

  • Przedmiot skorelowany jest z Fotografią Studyjną prowadzoną przez Andrzeja Zygmuntowicza i Pawła Żaka.